Decathlon Lietuva privatumo politika

☐ Pateikdamas savo kandidatūrą aš sutinku, kad UAB “Decathlon Lietuva” tvarkytų mano asmens duomenis su kandidatų atranka susijusiais tikslais Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis. Žinau, kad sutikimą galiu bet kada atšaukti kreipdamasis el. paštu karjera@decathlon.com. 

UAB “Decathlon Lietuva” kandidatų atrankos programinę įrangą “TalentLyft”, kurios pagalba automatiškai analizuojama kandidatų pateikta informacija, jų atliktų testų rezultatai, yra galimybė filtruoti kandidatus remiantis įvairiais kriterijais. Nors naudojama programa, išsanalizavusi informaciją, gali pateikti pasiūlymus dėl kandidatų atitikties atrankos kriterijams, tai yra naudojama tik kaip priemonė efektyvesniam informacijos apdorojimui – visus su kandidatais ir jų atranka susijusius sprendimus priima atranką vykdantys žmonės. 

Siunčiant elektroninius laiškus per TalentLyft platformą, Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas) yra perduodamas trečiojoje valstybėje įsisteigusiam pagalbiniam duomenų tvarkytojui (Mailgun Technologies, Inc., JAV). Tokio asmens duomenų perdavimo sąlygas nustato sutartis, sudaryta pagal EK patvirtintas sąlygas. Su sutartimi galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.

Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi naudojant TalentLyft programą, savo kandidatūrą galite pateikti kreipdamiesi el. paštu karjera@decathlon.com. 

☐ Sutinku, kad UAB „Decathlon Lietuva“ susisiektų su mano esamais darbdaviais su tikslu gauti informaciją apie mano darbo rezultatus, santykius su klientais ir/ar kolegomis, mano darbo įvertinimą ir pan., siekiant patikrinti mano kandidatūros tinkamumą.

☐  Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų įtraukti į UAB „Decathlon Lietuva“ talentų / kandidatų duomenų bazę ir Privatumo politikoje nurodytomis sąlygomis tvarkomi 3 metus nuo sutikimo gavimo. Žinau, kad sutikimą galiu bet kada atšaukti kreipdamasis el. paštu karjera@decathlon.com.